آیا از عملکرد سایت چراجویی cherajuei رضایت دارید و مطالب و محتوی آن برای شما مفید بوده است ؟

نظرسنجی

Please login to vote and see the results.

هدف چراجویی مستند کردن سوالات و پاسخ های کاربردی و پژوهشی در حوزه فنی و حقوق مهندسی میباشد تا با این کار کمکی به همکاران در سرتاسر ایران کرده باشیم تا شاید مانع از خطایی ناخواسته در حوزه کاری آنها شویم که چه بسا بر زندگی خانوادگی و روابط و آسایش آنها تاثیر منفی داشته باشد و سالها درگیر خطای ناخواسته و عواب آن باشند.

ارسال یک پاسخ