یک ساختمان که نظارت سازه و معماری اون با بندست، در زمان تمدید نظارت ،توسط سازمان بخش معماری اون به شخص دیگه ای سپرده شده…

پرسش

سلام استاد عزیز
یک ساختمان که نظارت سازه و معماری اون با بندست، در زمان تمدید نظارت ،توسط سازمان بخش معماری اون به شخص دیگه ای سپرده شده (طی نامه نگاری نظام با شهرداری) ولی اسم من به صورت تک ناظره توی پروانست و پروانه تغییر نکرده !

من باید چکار کنم که اتفاقات و حوادث معماری در آینده گریبانگیرم نشه؟

از یکی از شهرستانهای استان لرستان میباشم .

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام

مهندس عزیز شما بایستی کلیه نامه نگاری های مربوط به انتخاب ناظر معماری جدید توسط سازمان و شهرداری را از آنها اخذ کرده و نگهداری نمائید و همچنیین کپی برگه تعهد نظارت ناظر معماری جدید را که در شهرداری شهرتان شماره سریال شده را نیز از شهرداری مربوطه بگیرید و برای روز مبادا نگاه دارید ، تا آنکه بتوانید در آینده ثابت کنید این ساختمان ناظر معماری داشته و شما فقط ناظر سازه آن‌ بوده اید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    مهندس عزیز شما بایستی کلیه نامه نگاری های مربوط به انتخاب ناظر معماری جدید توسط سازمان و شهرداری را از آنها اخذ کرده و نگهداری نمائید و همچنیین کپی برگه تعهد نظارت ناظر معماری جدید را که در شهرداری شهرتان شماره سریال شده را نیز از شهرداری مربوطه بگیرید و برای روز مبادا نگاه دارید ، تا آنکه بتوانید در آینده ثابت کنید این ساختمان ناظر معماری داشته و شما فقط ناظر سازه آن‌ بوده اید .

    بهترین پاسخ
    انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ