یه شرکتی در زمینه غرفه سازی نمایشگاه فعالیت داره که برای هر غرفه مهر ناظر میخواد ، میخواستم بدونم …

پرسش

یه شرکتی در زمینه غرفه سازی نمایشگاه فعالیت داره که برایه هر غرفه مهر ناظر میخواد ، میخواستم بدونم مهر بزنم براشون مشکلی نیست؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام

آنگاه چنانچه حادثه ای اعم از سازه ای یا تاسیساتی برای آن غرفه ها که شما تائید کرده اید در نمایشگاه پیش بیاید ، درصدی از خسارات جانی و مالی ایجاد شده بر عهده شما بعنوان تائید کننده استحکام و ایمنی آن غرفه ها تعلق خواهد گرفت .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام

    آنگاه چنانچه حادثه ای اعم از سازه ای یا تاسیساتی برای آن غرفه ها که شما تائید کرده اید در نمایشگاه پیش بیاید ، درصدی از خسارات جانی و مالی ایجاد شده بر عهده شما بعنوان تائید کننده استحکام و ایمنی آن غرفه ها تعلق خواهد گرفت .

    بهترین پاسخ
    انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ