چنانچه ناظر در گزارش اتمام عملیات ، اشکال در اجرای سازه را گزارش کند و به مالک نیز ابلاغ کند میتواند ارایه راهکار …

پرسش

سلام استاد بزرگوار چنانچه ناظر در گزارش اتمام عملیات ، اشکال در اجرای سازه را گزارش کند و به مالک نیز ابلاغ کند میتواند ارایه راهکار از خودش به مالک جهت رفع اشکال بدهد یا طراح ومحاسب یا شرکت مقاوم‌سازی باید بیاید واین راهکار را ارائه نماید ؟با کمال تشکر وامتنان

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان

لطفا وقت بگذارید و مباحث کانال را بطور کامل گوش کنید

متاسفانه سوالاتتان اساسا اشکالات بنیادی زیادی دارد !

اولا دادن گزارش تخلف برای گزارش اتمام عملیات یک‌ تخلف انتظامی محسوب میگردد و گزارش اتمام عملیات حتما میبایستی بدون خلاف باشد .

ثانیا گزارشات تخلفات سازه ای را میبایستی ناظر در موعد و قبل از پوشش هر قسمت به شهرداری ارائه دهد و دادن گزارش خارج از موعد نیز تخلف انتظامی محسوب میشود .

ثالثا ناظر سازه حق ندارد جهت طراحی و ارائه نقشه های مقاوم سازی اقدامی نماید بلکه این وظیفه مهندس محاسب مندرج در پروانه ساختمانی است و ناظر فقط میتواند نقشه های مقاوم سازی را پایش و بررسی نماید .

رابعا شرکت مقاوم سازی کاره ای نیست بلکه صرفا به مهندس محاسب مندرج در پروانه ساختمانی مشاوره میدهد و مسئولیت تهیه و تائید نقشه های محاسباتی صرفا با مهندس محاسب است .

خواهشا برای آموزشتان وقت بگذارید .

پاسخ ( 1 )

 1. سلام مهندس جان
  لطفا وقت بگذارید و مباحث کانال را بطور کامل گوش کنید
  متاسفانه سوالاتتان اساسا اشکالات بنیادی زیادی دارد !
  اولا دادن گزارش تخلف برای گزارش اتمام عملیات یک‌ تخلف انتظامی محسوب میگردد و گزارش اتمام عملیات حتما میبایستی بدون خلاف باشد .
  ثانیا گزارشات تخلفات سازه ای را میبایستی ناظر در موعد و قبل از پوشش هر قسمت به شهرداری ارائه دهد و دادن گزارش خارج از موعد نیز تخلف انتظامی محسوب میشود .
  ثالثا ناظر سازه حق ندارد جهت طراحی و ارائه نقشه های مقاوم سازی اقدامی نماید بلکه این وظیفه مهندس محاسب مندرج در پروانه ساختمانی است و ناظر فقط میتواند نقشه های مقاوم سازی را پایش و بررسی نماید .
  رابعا شرکت مقاوم سازی کاره ای نیست بلکه صرفا به مهندس محاسب مندرج در پروانه ساختمانی مشاوره میدهد و مسئولیت تهیه و تائید نقشه های محاسباتی صرفا با مهندس محاسب است .
  خواهشا برای آموزشتان وقت بگذارید .

  بهترین پاسخ
  انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ