چرا یه جاهایی مدیر عامل جدید تبرعه و یه جاهایی مدیر عامل جدید درصد میگیره؟…

پرسش

ببخشید یه سوال داشتم
توی جلسات کانال اشاره شد که حادثۀ نشست ساختمان وقتی رخ داده فقط مدیر عامل قبلی شرکت حقوقی ناظر که مربوط به مرحله اخذ پروانه و دادن پایان کار ساختمان مذکور بوده درصد میگیره و مدیر عامل جدید شرکت که تازه مشغول کار شده تبرعه میشه (جلسه ۶۱).اما در پرونده تعمیر نگه داری آسانسور که رشته برق سه فاز رو از داخل داکت چاله آسانسور عبور داده بودن و منجر به حادثه برقگرفتگی میشه، هم مدیر عامل قبلی شرکت تعمیر نگهداری که قرارداده منعقد شده مربوط به دورۀ اون فرد بوده و هم مدیر عامل جدیدی که صرفا حادثه در زمان مدیریت اون اتفاق افتاده هر دو در صد میگیرن.حالا سوالم اینه که در چرا یه جاهایی مدیر عامل جدید تبرعه و یه جاهایی مدیر عامل جدید درصد میگیره؟؟در پرونده تعمیر نگهداری آسانسور خب تاریخ قرارداد در زمان مدیرعامل اول به اتمام رسیده بوده، به چه دلیل باید بعد از تاریخ اتمام قرارداد هم بروند داخل آپارتمان مردم و از آسانسورشان بازدید کنند؟؟ اصلا این موضوع چه ارتباطی با مدیر عامل جدید داره؟؟ آیا میتوان نتیجه گرفت که مدیر عامل جدید باید یک وقتی بگذارد و برود همه کارهای مدیر عامل قبلی رو بررسی نماید ؟؟ بسیار سپاسگزارم

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
در خصوص حادثه آسانسور به نظر بنده مدیر عامل جدید می بایستی از خودش در محکمه دفاع میکرد اما چون پرونده را در دادگاه به امان خدا ول کرده بود و همواره انتظار داشت کارشناسهای رسمی دادگستری و قاضی محترم دادگاه از او “دفاع غیابی” کنند محکومیت گرفت!
باید همواره یادمان باشد علم حقوق یک “علم معلق” است و تا متهم از خودش دفاع درست و قوی نکند نباید انتظار داشته باشد که محکمه به خودی خود او را تبرئه خواهد نمود .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    در خصوص حادثه آسانسور به نظر بنده مدیر عامل جدید می بایستی از خودش در محکمه دفاع میکرد اما چون پرونده را در دادگاه به امان خدا ول کرده بود و همواره انتظار داشت کارشناسهای رسمی دادگستری و قاضی محترم دادگاه از او “دفاع غیابی” کنند محکومیت گرفت!
    باید همواره یادمان باشد علم حقوق یک “علم معلق” است و تا متهم از خودش دفاع درست و قوی نکند نباید انتظار داشته باشد که محکمه به خودی خود او را تبرئه خواهد نمود .

    بهترین پاسخ
    انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ