ناظر مکانیک ساختمانی هستم که در نقشه های ابلاغی نظام سونا ندار د در زمان پایان کار سونا بدون هماهنگی و اعلامی توسط مالک انجام شده حال مهندس ناظر تاسیسات چه اقدامی باید انجام دهد؟

پرسش

ناظر مکانیک ساختمانی هستم که در نقشه های ابلاغی نظام سونا ندار د در زمان پایان کار سونا بدون هماهنگی و اعلامی توسط مالک انجام شده حال مهندس ناظر تاسیسات چه اقدامی باید انجام دهد؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان
بگوئید به مالک که برود یک نقشه تاسیسات مکانیکی برای وضعیت اجرا شده موجود از جمله اجرای سونا و سایر تغییرات تهیه کند و ببرد بدهد به طراح تاسیسات مکانیکی تا مهر و امضا کند و بعد اصل نقشه را بدهند به شما آنگاه شما هم می توانید به ساختمان فوق که سونا در آن اساسا در نقشه های مصوب وجود نداشته تائیدیه پایانکار بدهید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام مهندس جان
    بگوئید به مالک که برود یک نقشه تاسیسات مکانیکی برای وضعیت اجرا شده موجود از جمله اجرای سونا و سایر تغییرات تهیه کند و ببرد بدهد به طراح تاسیسات مکانیکی تا مهر و امضا کند و بعد اصل نقشه را بدهند به شما آنگاه شما هم می توانید به ساختمان فوق که سونا در آن اساسا در نقشه های مصوب وجود نداشته تائیدیه پایانکار بدهید .

    بهترین پاسخ
    انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ