ناظر ملکی هستم که مالک ان قصد دارد جوازش را بگیرد و ملک را با جواز بفروشد. تکلیف من در برخورد با مالک جدید چیست؟ آیا نیاز…

پرسش

با سلام
بنده ناظر ملکی هستم که مالک ان قصد دارد جوازش را بگیرد و ملک را با جواز بفروشد.
تکلیف من در برخورد با مالک جدید چیست؟ آیا نیاز به امضای قرارداد جدید با مالک جدید می باشد؟
(در کل چه کار باید بکنم.)
با تشکر از زحمات و روشن گری های شما

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
اگر به زبان خوش قرارداد نظارت را تمدید نکردند بایستی کار ساختمانی را بدلیل عدم رعایت‌موارد ایمنی تعطیل کنید ، هر موقع مالک جدید آمد که گره از کارش باز کنید آنگاه قرارداد نظارت را با او تمدید کنید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    اگر به زبان خوش قرارداد نظارت را تمدید نکردند بایستی کار ساختمانی را بدلیل عدم رعایت‌موارد ایمنی تعطیل کنید ، هر موقع مالک جدید آمد که گره از کارش باز کنید آنگاه قرارداد نظارت را با او تمدید کنید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ