ناظر ملکی هستم در منطقه … با اسکلت بتنی. ملک سه سال پیش تا مرحله سقف دوم پیش رفته و سپس بنا به دلایلی توسط مالک تخریب شده و فقط فونداسیون…

پرسش

سلام ناظر ملکی هستم در منطقه … با اسکلت بتنی. ملک سه سال پیش تا مرحله سقف دوم پیش رفته و سپس بنا به دلایلی توسط مالک تخریب شده و فقط فونداسیون آن باقی مانده است. ناظر قبلی در این مرحله از کار انصراف و بنده ناظر این پرونده شدم.  به منظور ادامه کار پس از بازدید از ملک قرار شد کاشت آرماتور ستون ها در فونداسیون در محلی غیر از محل قبلی صورت پذیرد. زیرا با توجه به ازدحام آرماتور در آکس ستون ها از قبل، امکان کاشت منظم آرماتور در محل های قبلی ممکن نبود. به همین جهت قرار شد محاسب نقشه های جدید را با خارج کردن ستون ها از آکس طراحی کرده و سپس مالک اقدام به کاشت کند.  اما مالک در اقدامی هماهنگ نشده مبادرت به کاشت آرماتور انتظار ستون ها در همان محل قبلی کرده است. بنده پس از اطلاع از این موضوع طی یک گزارش ادامه کار را منوط به تاییدیه استحکام بنا از مهندس محاسب و تاییدیه مقاوم سازی از شرکت کاشت آرماتور کردم. ممنون میشم در این باره راهنمایی بفرمایید. لازم به ذکر است کلیه آرماتور انتظارها برای تمامی ستون ها به صورت کاشت قرار داده شده اند.

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان
محاسب که نبایستی تائیدیه استحکام بدهد !!
شما بایستی در گزارشتان به شهرداری شرح ماوقع تا امروز را نوشته و سپس در گزارشتان اعلام کنید که برای ادامه عملیات لازم است مالک نقشه های سازه طرح تقویت شده جدید که به تائید مهندس محاسب رسیده است را به مهندس ناظر ارائه نماید و درغیر اینصورت و بدون نقشه سازه تائید شده جدید ، از ادامه عملیات جلوگیری بعمل آید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام مهندس جان
    محاسب که نبایستی تائیدیه استحکام بدهد !!
    شما بایستی در گزارشتان به شهرداری شرح ماوقع تا امروز را نوشته و سپس در گزارشتان اعلام کنید که برای ادامه عملیات لازم است مالک نقشه های سازه طرح تقویت شده جدید که به تائید مهندس محاسب رسیده است را به مهندس ناظر ارائه نماید و درغیر اینصورت و بدون نقشه سازه تائید شده جدید ، از ادامه عملیات جلوگیری بعمل آید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ