ناظر تاسیسات مکانیک ساختمان ۵ طبقه ای هستم.که با کاربری مسکونی پروانه شروع بکار گرفته.اما طبق نظر مالک کلیه فضاهای داخلی…

پرسش

سلام مهندس وقت بخیر
بنده یه سوالی از شما داشتم? من ناظر تاسیسات مکانیک ساختمان ۵ طبقه ای هستم.که با کاربری مسکونی پروانه شروع بکار گرفته.اما طبق نظر مالک کلیه فضاهای داخلی ساختمان تغییر وبا کاربری کلینیک آزمایشگاه درحال ساخت است. تغییرات نقشه های تاسیسات مکانیک رو طراح نظام امضا نمی کند..بنده بعنوان ناظر مکانیک باید چگونه عمل کنم.چون کل طراحی ساختمان عوض شده برمبنای نقشه اولیه که من بعنوان ناظر امضا کردم….باتسکر وعرض پوزش که طرح سوال طولانی شد

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس عزیز شما بایستی کلیه تخلفات ساختمان بر خلاف نقشه های مصوب تاسیسات مکانیکی را به ناظر هماهنگ کننده و یا شهرداری در موعد گزارش کنید و تائیدیه برای پایانکار به مالک ندهید مگر آنکه طراح مندرج در پروانه ساختمانی تغییرات مذکور در نقشه های تاسیسات مکانیکی را کتبا اعلام نماید که مورد تائید است ،
البته اگر طراح تغییرات فوق را تائید نکرد مالک می تواند طراح خود را عوض نموده و طراحی را اختیار و انتخاب کند که تغییرات فوق را تائید نماید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    مهندس عزیز شما بایستی کلیه تخلفات ساختمان بر خلاف نقشه های مصوب تاسیسات مکانیکی را به ناظر هماهنگ کننده و یا شهرداری در موعد گزارش کنید و تائیدیه برای پایانکار به مالک ندهید مگر آنکه طراح مندرج در پروانه ساختمانی تغییرات مذکور در نقشه های تاسیسات مکانیکی را کتبا اعلام نماید که مورد تائید است ،
    البته اگر طراح تغییرات فوق را تائید نکرد مالک می تواند طراح خود را عوض نموده و طراحی را اختیار و انتخاب کند که تغییرات فوق را تائید نماید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ