ناظرهماهنگ کننده هستم. به مالک دستور کار کتبی داده بودم که میزان okb پنجره های نما باید حداقل ۱۱۰ سانت باشه وگرنه باید …

پرسش

سلام وخداقوت. سوالی خدمتتان دارم. ناظرهماهنگ کننده هستم. به مالک دستور کار کتبی داده بودم که میزان okb پنجره های نما باید حداقل ۱۱۰ سانت باشه وگرنه باید نرده بزنه. مالک مدام میگفت باشه حتما. ولی جمعه رفتم بازدید دیدم پنجره ها را تهیه کرده اند ومیزان okb آنها از کف تمام شده ۷۵ سانت است. کار در مرحله نازک کاری است. اکنون اگر گزارش خلاف دار بدهم میدانم که میرود اعتراض می‌کند که کار هنوز تمام نشده و من نرده خواهم زد وشما چرا گزارش عجولانه داده اید. اگر هم گزارش ندهم میدانم که در اون منطقه بالاشهر از نرده استفاده نخواهد کرد. لطفا راهنمایی کنید که گزارش خلاف دار بدهم یا صبر کنم تا هروقت پایان کار خواست بگویم اول برو نرده بزن تا بعد پایان کار بدهم.

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس عزیز نبایستی تا مرحله پایانکار صبر کنید در یکی از گزارشات مرحله نازک کاری تان بنویسید که مالک جانپناه زیر پنجره ها را به ارتفاع ۷۵ سانتیمتر اجرا نموده که مورد تائید نمیباشد مگر آنکه تا ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتری از کف روی جانپناه ها را از نرده استفاده نماید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    مهندس عزیز نبایستی تا مرحله پایانکار صبر کنید در یکی از گزارشات مرحله نازک کاری تان بنویسید که مالک جانپناه زیر پنجره ها را به ارتفاع ۷۵ سانتیمتر اجرا نموده که مورد تائید نمیباشد مگر آنکه تا ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتری از کف روی جانپناه ها را از نرده استفاده نماید .

    بهترین پاسخ
    انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ