من تغییر نقشه های سازه نگهبان رو درخواست دادم و مهندس محاسب تغییر داد ولی مالک نسبت به تحویل به شهرداری و …

پرسش

سلام و عصربخیر خدمت شما استاد گرامی. من تغییر نقشه های سازه نگهبان رو درخواست دادم و مهندس محاسب تغییر داد ولی مالک نسبت به تحویل به شهرداری و کسب تاییدیه مقاومت میکنه و مداوما اعلام میکنه اگر به شهرداری بفرسته ۴ ماه کار عقب میفته. من باید چه کنم؟ شروع به کار رو اعلام کنم و بعد گزارش خلاف دار رد کنم یا اینکه به شهرداری بابت تغییر نقشه ها نامه بدم؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس عزیز

تغییرات نقشه های سازه یا نقشه های سازه نگهبان صرفا با تائید و مهر و امضا مهندس محاسب کفایت میکند و اساسا نیاز نیست آنرا برای تائید به شهرداری بفرستید و بهتر است ناظر این تغییرات را در گزارشش به شهرداری اعلام کند و نهایتا این نقشه های تغییر یافته را می توانید پیوست گزارشتان کنید و به شهرداری بدهید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    مهندس عزیز
    تغییرات نقشه های سازه یا نقشه های سازه نگهبان صرفا با تائید و مهر و امضا مهندس محاسب کفایت میکند و اساسا نیاز نیست آنرا برای تائید به شهرداری بفرستید و بهتر است ناظر این تغییرات را در گزارشش به شهرداری اعلام کند و نهایتا این نقشه های تغییر یافته را می توانید پیوست گزارشتان کنید و به شهرداری بدهید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ