من به عنوان ناظر برق مثلا در بازدید مرحله لوله گذاری برق میبینم لوله های برق دارای علامت استاندارد نیست و مالک و برق کار اون لوله ها رو استفاده کرده. در این حالت آیا…

پرسش

استاد سلام
اول اینکه من به عنوان ناظر برق مثلا در بازدید مرحله لوله گذاری برق میبینم لوله های برق دارای علامت استاندارد نیست و مالک و برق کار اون لوله ها رو استفاده کرده. در این حالت آیا باید به مالک نامه رفع نقص بزنم یا اینکه به مالک چیزی نگم و به شهرداری گزارش خلاف بدم؟ یا اینکه هم به ناظر و هم به شهرداری گزارش بدم؟ یا اینکه چند بار به مالک تذکر کتبی بده و اگه رفع نکرد به شهرداری گزارش بدم؟

پاسخ  مهندس کامیار میررضوی

شما بعنوان ناظر برق تخلفات مالک را اول به ناظر هماهنگ کننده کتبا اطلاع داده و سپس به مالک هم دستور کار میدهید ، اگر ترتیب اثری داده نشد آنگاه به نظام مهندسی هم نامه میزنید .

پاسخ ( 1 )

  1. شما بعنوان ناظر برق تخلفات مالک را اول به ناظر هماهنگ کننده کتبا اطلاع داده و سپس به مالک هم دستور کار میدهید ، اگر ترتیب اثری داده نشد آنگاه به نظام مهندسی هم نامه میزنید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ