من به عنوان دفتر فنی کارگاهی مشغول به کار بودم و مشکلی از کار را برای سرپرست کارگاه شفاها مطرح کردم ولی به علت وجود بار مالی و …. سرپرست از پذیرفتن آن طفره رفت….

پرسش

من به عنوان دفتر فنی کارگاهی مشغول به کار بودم و مشکلی از کار را برای سرپرست کارگاه شفاها مطرح کردم ولی به علت وجود بار مالی و …. سرپرست از پذیرفتن آن طفره رفت. جهت آن که برای من مسئولیت ایجاد نشود اینبار موضوع را نامه کرده و کتبا به دفتر سرپرست ارجاع دادم ولی نه سرپرست و نه منشی او حاضر نشدند نامه را رسید کرده و دریافت کنند در چنین مواردی که نامه نگاری بدون اخذ رسید فایده ای ندارد چه باید کرد؟ بدیهیست اگر مسئله بسیار پر اهمیت باشد راه های زیادی وجود دارد ولی برای مسایل کوچک و کم اهمیت تر که هزاران مورد مشابه در کار پیش می آید و نیاز است کتبا جهت رفع مسئولیت به سرپرست اعلام شود چه باید کرد؟ آیا اگر فکس شود حکم رسید دارد؟

پاسخ  مهندس کامیار میررضوی

اظهار نامه قضایی بکنید به سرپرست کارگاه به آدرس کارگاه
نه خیر ، فکس رسید قانونی نیست
ولی می توانید نامه ای خطاب به مدیر عامل شرکتتان بنویسید و موضوع تخلف سرپرست کارگاه را به مدیر عاملتان منعکس کنید .

پاسخ ( 1 )

  1. اظهار نامه قضایی بکنید به سرپرست کارگاه به آدرس کارگاه
    نه خیر ، فکس رسید قانونی نیست
    ولی می توانید نامه ای خطاب به مدیر عامل شرکتتان بنویسید و موضوع تخلف سرپرست کارگاه را به مدیر عاملتان منعکس کنید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ