فرض کنید پروانه ساختمانی به نام شخص الف صادر میشود و سپس قبل از اجرای عملیات ساختمانی و یاد در حین انجام عملیات …

پرسش

سلام استاد. فرض کنید پروانه ساختمانی به نام شخص الف صادر میشود و سپس قبل از اجرای عملیات ساختمانی و یاد در حین انجام عملیات ساختمانی سند زمین به نام شخص ب انتقال صورت میگیرد ولی پروانه همچنان به نام شخص الف باقیمانده است، حال مسئولیت متوجه چه کسی است شخص الف یا ب ؟آیا پروانه ساختمانی هم پس از تغییر نام سند قابل تغییر نام هست یا خیر؟
با تشکر

پاسخ مهندس میررضوی

سلام و درود
مهندس جان
هر کسی مسئولیت انجام عملیات اجرایی مربوط به خودش را دارد و این موضوع طبق قاعده علیت و سببیت و‌مباشرت  در محاکم قضایی رسیدگی خواهد شد ، همچنیین طبق قانون  کار هر کسی که دستمزد عوامل اجرایی کارگاه را میدهد بعنوان کارفرما می بایستی جوابگوی اصلی در حوادث در دادگاه باشد .
و در صورت تغییر مالک‌ نیاز نیست نام مالک‌ در پروانه ساختمانی عوض شود

پاسخ ( 1 )

 1. سلام و درود
  مهندس جان
  هر کسی مسئولیت انجام عملیات اجرایی مربوط به خودش را دارد و این موضوع طبق قاعده علیت و سببیت و‌مباشرت  در محاکم قضایی رسیدگی خواهد شد ، همچنیین طبق قانون  کار هر کسی که دستمزد عوامل اجرایی کارگاه را میدهد بعنوان کارفرما می بایستی جوابگوی اصلی در حوادث در دادگاه باشد .
  و در صورت تغییر مالک‌ نیاز نیست نام مالک‌ در پروانه ساختمانی عوض شود

  بهترین پاسخ
  انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ