فاکتور با چاپ ملخی باید اطلاعاتمون(آدرس و شماره تماس و کد اقتصادی)روش چاپ بشه یا اگه دستی بنویسیم مورد تاییده ممنون.

پرسش

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام

مهندس جان توصیه میشود اطلاعات فردی تان را همزمان با جاپ فاکتور روی فاکتور چاپ کنید .
لیکن دستی هم با خودکار بنویسید مشگلی ندارد.

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    مهندس جان توصیه میشود اطلاعات فردی تان را همزمان با جاپ فاکتور روی فاکتور چاپ کنید .
    لیکن دستی هم با خودکار بنویسید مشگلی ندارد.

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ