عبور دودکش از تیر بتنی اگر خود دودکش و اتصالاتش مشکلی نداشته باشد ناظر تاسیسات مکانیکی میتواند دودکش را…

پرسش

با عرض سلام و خسته نباشید . در مورد عبور دودکش از تیر بتنی اگر خود دودکش و اتصالاتش مشکلی نداشته باشد ناظر تاسیسات مکانیکی میتواند دودکش را تایید کند؟ آیا مسیولیت عبور دودکش از تیر بتنی فقط به عهده ناظر عمران است؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس عزیز
اینگونه نبایستی به این موضوع نگاه کنید چونکه شما هم بعنوان سبب غیر مستقیم مسئول خواهید شد ! به نظر بنده ناظر تاسیسات مکانیکی چنیین کار غیر فنی ایی را نبایستی تائید کند و این موضوع را میبایستی حتما به ناظر هماهنگ کننده اطلاع دهد در غیر اینصورت چنانچه در آینده از لحاظ سازه ای تغییر شکلی در آن تیر ایجاد گردد و طرح دعوا شود در محاکم قضایی آقایان کارشناسان محترم دادگستری می توانند شما را بعنوان کسیکه از این تخلف اطلاع داشته اید و این تخلف را ولو آنکه مستقیما در حوزه مسئولیت تان نیست تائید کرده اید مورد تقصیر قرار دهند ، ضمن آنکه سازنده می تواند در محکمه ادعا کند این تخلف زیر نظر ناظر تاسیسات مکانیکی صورت گرفته و تائیدات ایشان را نیز دارد .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    مهندس عزیز
    اینگونه نبایستی به این موضوع نگاه کنید چونکه شما هم بعنوان سبب غیر مستقیم مسئول خواهید شد ! به نظر بنده ناظر تاسیسات مکانیکی چنیین کار غیر فنی ایی را نبایستی تائید کند و این موضوع را میبایستی حتما به ناظر هماهنگ کننده اطلاع دهد در غیر اینصورت چنانچه در آینده از لحاظ سازه ای تغییر شکلی در آن تیر ایجاد گردد و طرح دعوا شود در محاکم قضایی آقایان کارشناسان محترم دادگستری می توانند شما را بعنوان کسیکه از این تخلف اطلاع داشته اید و این تخلف را ولو آنکه مستقیما در حوزه مسئولیت تان نیست تائید کرده اید مورد تقصیر قرار دهند ، ضمن آنکه سازنده می تواند در محکمه ادعا کند این تخلف زیر نظر ناظر تاسیسات مکانیکی صورت گرفته و تائیدات ایشان را نیز دارد .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ