طراح سازه پایه دو مجتمع تجاری که مالک بعد از حدود بیست ماه تصمیم به ساخت گرفته و کلیه نقشه های معماری را تغییر و…

پرسش

سلام استاد

بنده طراح سازه پایه دو مجتمع تجاری که مالک بعد از حدود بیست ماه تصمیم به ساخت گرفته و کلیه نقشه های معماری را تغییر و بدون تایید اینجانب و گرفتن نقشه های محاسبات جدید کلیه سقف ها را مطابق نظر خودش اقدام به بتن ریزی نموده و اجرا نموده (با تغییرات بسیار بسیار زیاد و خلاف زیاد)و تا کنون ناظر هم هیچگونه گزارشی نداده و الان مالک برای تایید محاسباتی که یکسری نقشه دستش بوده پیش من امده و چون بنده تایید نکردم اقدام به تعویض مهندس محاسب نموده و از طرفی هم به شورای انتظامی شکایت که چون نقشه های معماری با وضع موجود یکی نبوده و کلاً این نقشه ها قابل اجرا نبوده ابا میشه مهندس محاسب را تغییر داد؟ ایا بعد از حدود بیست ماه از تاریخ اخذ پروانه و اگر هم با فرض اینکه نقشه ها مغایرت داشته ،نباید اطلاع و یا نامه ای از طرف مالک زده شود؟ مسئولیت چک کردن نقشه ها با وضع موجود و پروانه ساختمانی ، وقتی مجری نداره با چه کسی میباشد؟ ممنون از شما

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان
اولا تعویض مهندس محاسب توسط مالک نیازی به کسب اجازه از محاسب ندارد ، هر موقع مالک بخواهد می تواند محاسبش را عوض کند .
ثانیا هر کسی ولو بهره بردارکننده سالها پس از اخذ پایانکار می تواند از مهندس محاسب در محاکم قضایی شکایت کند چه رسد به آنکه مالک بیست ماه پس از اخذ جواز از محاسب شکایت نماید .
ثالثا هر کسی می تواند از هر شخصی با هر اتهام موهومی شکایت کند این حق مدنی هر شهروندی است ،اما مهم اینست که شما درست از خودتان در مقابل آن اتهام دفاع نمائید تا تبرئه شوید .
رابعا کنترل و پایش نقشه های هر رشته چنانچه مجری ذیصلاح وجود نداشته باشد با مهندس ناظر مربوط به آن رشته میباشد .

پاسخ ( 1 )

 1. سلام مهندس جان
  اولا تعویض مهندس محاسب توسط مالک نیازی به کسب اجازه از محاسب ندارد ، هر موقع مالک بخواهد می تواند محاسبش را عوض کند .
  ثانیا هر کسی ولو بهره بردارکننده سالها پس از اخذ پایانکار می تواند از مهندس محاسب در محاکم قضایی شکایت کند چه رسد به آنکه مالک بیست ماه پس از اخذ جواز از محاسب شکایت نماید .
  ثالثا هر کسی می تواند از هر شخصی با هر اتهام موهومی شکایت کند این حق مدنی هر شهروندی است ،اما مهم اینست که شما درست از خودتان در مقابل آن اتهام دفاع نمائید تا تبرئه شوید .
  رابعا کنترل و پایش نقشه های هر رشته چنانچه مجری ذیصلاح وجود نداشته باشد با مهندس ناظر مربوط به آن رشته میباشد .

  بهترین پاسخ
  لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ