شاگردان شما در شهرهای کوچک با اتکا به راهنماییهای شما با برخی مالکان از خدا … مقابله میکنند. اما بزرگوار، مشکل اصلی مالک نیست…

پرسش

سلام خدمت استاد گرامی
همیشه منت دار بزرگواریتان هستم. ارزش وقت پربهایتان را میدانم.ولی ناچارم اینبار مشکلم را در قالب درد دل بیان کنم. شاگردان شما در شهرهای کوچک با اتکا به راهنماییهای شما با برخی مالکان از خدا … مقابله میکنند. اما بزرگوار، مشکل اصلی مالک نیست. شهرداری و نظام مهندسی با بی تفاوتی و عدم همکاری با ناظر، آینده فرزندان این مملکت را به باد میدهند. وقتی شهرداری، مالک، محاسب و نظام مهندسی در شهرهای کوچک، مهندس ناظر را دوره میکنند، نسخه ی مهندس جوان مملکت برای همیشه پیچیده میشود.از طرفی اورا خسته و سرخورده میکنند و از سوی دیگر اورا جوری انگشت نما و شکست خورده جلوه میدهند که دیگر فرزندانش هم سر بلند نکند.
شما را به خدا و به صداقتتان سوگند، یادآوری بفرمایید گر… واقعی، شهرداری است. راه مبارزه با آن را نشانشان دهید.
گستاخیم را به درد دل مادرانه ام عفو فرمایید.
سپاسگزارم.

پاسخ  مهندس کامیار میررضوی

سلام و درود و سلامتی بر شما بادا
کاملا درست می فرمائید ، اما ما نمی توانیم شهرداری یا سایر سازمانها و نهادها را در امر ساخت و ساز شهری اصلاح نمائیم ، آنچه که می توانیم انجام دهیم آنستکه به مهندسین بالاخص مهندسین ناظر بیاموزیم که بکمک اختیارات گسترده ای که در قانون به آنها تفویض شده و با مهارتهایی که ما به آنها می آموزیم نواقص فنی و ایمنی ساختمانها را در موعد به مراجع مربوطه اعلام نمایند ، با اینکار هم ناظر از محکومیتهای انتظامی و قضایی در امان خواهد ماند و هم آنکه شهرداری و سازمانهای ذیربط در صورت وقوع‌ خسارات مالی و جانی تاوان اهمال کاری و رانت بازی خود را خواهند پرداخت ، بنظر بنده این سریعترین شیوه اصلاح شهرداری و سازمانهاست که هم اعتراض مدنی مهندسین را نشان میدهد و هم شهرداری های متخلف را تادیب میکند و هم هیچ رانت باز و مافیایی نمی تواند به این روش ایرادی وارد نماید ،
خانم مهندس ، ما دانسته ، از شدت پیچیدگی به سادگی رسیده ایم !! روشهای اعتراضات غیر مدنی را سالها قبل دوستانمان اقدام کردند و نتیجه ای جز سرکوب آنان رخ نداد !
کوتاهترین و موثرترین راه بهبود ساخت و ساز و سربلندی جامعه ۴۰۰ هزارنفری مهندسین در کشور ما ، آموزش مسئولیتها و اختیارات مهندسین به آنهاست !
اینکار می بایستی توسط خود مهندسین سینه به سینه به یکدیگر انتقال یابد ، زیرا رانت خواران و مافیاهای ساخت و ساز شهری با این آموزه ها شدیدا در تقابلند !!
باید بدانیم :

هر شمع روشن می تواند صدها شمع خاموش را روشن کند !
بیائیم آموزش حقوقی به جامعه مهندسین هدیه دهیم .

 

پاسخ ( 1 )

 1. سلام و درود و سلامتی بر شما بادا
  کاملا درست می فرمائید ، اما ما نمی توانیم شهرداری یا سایر سازمانها و نهادها را در امر ساخت و ساز شهری اصلاح نمائیم ، آنچه که می توانیم انجام دهیم آنستکه به مهندسین بالاخص مهندسین ناظر بیاموزیم که بکمک اختیارات گسترده ای که در قانون به آنها تفویض شده و با مهارتهایی که ما به آنها می آموزیم نواقص فنی و ایمنی ساختمانها را در موعد به مراجع مربوطه اعلام نمایند ، با اینکار هم ناظر از محکومیتهای انتظامی و قضایی در امان خواهد ماند و هم آنکه شهرداری و سازمانهای ذیربط در صورت وقوع‌ خسارات مالی و جانی تاوان اهمال کاری و رانت بازی خود را خواهند پرداخت ، بنظر بنده این سریعترین شیوه اصلاح شهرداری و سازمانهاست که هم اعتراض مدنی مهندسین را نشان میدهد و هم شهرداری های متخلف را تادیب میکند و هم هیچ رانت باز و مافیایی نمی تواند به این روش ایرادی وارد نماید ،
  خانم مهندس ، ما دانسته ، از شدت پیچیدگی به سادگی رسیده ایم !! روشهای اعتراضات غیر مدنی را سالها قبل دوستانمان اقدام کردند و نتیجه ای جز سرکوب آنان رخ نداد !
  کوتاهترین و موثرترین راه بهبود ساخت و ساز و سربلندی جامعه ۴۰۰ هزارنفری مهندسین در کشور ما ، آموزش مسئولیتها و اختیارات مهندسین به آنهاست !
  اینکار می بایستی توسط خود مهندسین سینه به سینه به یکدیگر انتقال یابد ، زیرا رانت خواران و مافیاهای ساخت و ساز شهری با این آموزه ها شدیدا در تقابلند !!
  باید بدانیم :
  هر شمع روشن می تواند صدها شمع خاموش را روشن کند !
  بیائیم آموزش حقوقی به جامعه مهندسین هدیه دهیم .

  بهترین پاسخ
  لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ