سوال بنده در مورد اتمام تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی ملک است و تکلیف …

پرسش

سوال بنده در مورد اتمام تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی ملک است و تکلیف ناظری که اسمش توی پروانه ست هست.

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
اگر تاریخ پروانه ساختمانی تمام شود ناظر می بایستی این موضوع را به شهرداری گزارش کند و از شهرداری تقاضا نماید که مالک را وادار کنند تا پروانه ساختمانی اش را تمدید نماید و لیکن اگر خواستید دستور توقف به همین دلیل بدهید توصیه میکنم حتما این دستور توقف را بدلیل عدم رعایت موارد ایمنی بدهید تا مالک در آینده نتواند برایتان دردسری درست کند .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    اگر تاریخ پروانه ساختمانی تمام شود ناظر می بایستی این موضوع را به شهرداری گزارش کند و از شهرداری تقاضا نماید که مالک را وادار کنند تا پروانه ساختمانی اش را تمدید نماید و لیکن اگر خواستید دستور توقف به همین دلیل بدهید توصیه میکنم حتما این دستور توقف را بدلیل عدم رعایت موارد ایمنی بدهید تا مالک در آینده نتواند برایتان دردسری درست کند .

    بهترین پاسخ
    انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ