ساختمانی که مجری ندارد مسئولیت مجری برعهده چه کسی است ؟

پرسش

با سلام
جناب مهندس لطفا میفرمایید ساختمانی که مجری ندارد مسئولیت مجری برعهده چه کسی است ؟ باسپاس

 

پاسخ مهندس کامیار میرضوی

سلام
اگر عدم حضور مجری را ناظر گزارش نکرده باشد ، مسئولیت آن بین ناظر و سازنده و صاحب زمین و شهرداری و نظام مهندسی تقسیم میشود .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    اگر عدم حضور مجری را ناظر گزارش نکرده باشد ، مسئولیت آن بین ناظر و سازنده و صاحب زمین و شهرداری و نظام مهندسی تقسیم میشود .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ