زمان برچیدن سازه نگهبان خرپایی چه موقعی میباشد؟ چنانچه تراز اولین سقف پایین…..

پرسش

با سلام و عرض تبریک سال جدیدجناب مهندس زمان برچیدن سازه نگهبان خرپایی چه موقعی میباشد؟چنانچه تراز اولین سقف پایین تر از تراز پی همسایه میباشد و سازه نگهبان مانع اجرای سقف میباشد بایستی چه کار کرد؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام تبریک متقابل سال جدید
در این قبیل موارد می بایستی بخشهای اصلی سازه نگهبان خرپایی حفظ شود برای اینکار بایستی از وضعیت موجود گود و سازه نگهبان بازدید دقیق بعمل آورد و در خصوص تداخل سازه اصلی با سازه نگهبان و نحوه ادامه اجرای سازه اصلی راهکارهای اجرایی طراحی و سپس به تائید مهندس محاسب رساند و بعد عملیات اجرایی را ادامه داد .
مهندس عزیز در تلگرام و بدون بازدید گود که نمی توان راهکاریی به این پیچیدگی را ارائه کرد .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام تبریک متقابل سال جدید
    در این قبیل موارد می بایستی بخشهای اصلی سازه نگهبان خرپایی حفظ شود برای اینکار بایستی از وضعیت موجود گود و سازه نگهبان بازدید دقیق بعمل آورد و در خصوص تداخل سازه اصلی با سازه نگهبان و نحوه ادامه اجرای سازه اصلی راهکارهای اجرایی طراحی و سپس به تائید مهندس محاسب رساند و بعد عملیات اجرایی را ادامه داد .
    مهندس عزیز در تلگرام و بدون بازدید گود که نمی توان راهکاریی به این پیچیدگی را ارائه کرد .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ