رای ذکر گزارش ایمنی به شهرداری نمیتوان کلی گویی کرد درنتیجه برای ذکر موارد عدم رعایت ایمنی در گزارش الکترونیکی بدلیل نامحدود بودن اندازه …

پرسش

عرض سلام به جناب مهندس
سوال :طبق گفته های شما ، برای ذکر گزارش ایمنی به شهرداری نمیتوان کلی گویی کرد درنتیجه برای ذکر موارد عدم رعایت ایمنی در گزارش الکترونیکی بدلیل نامحدود بودن اندازه مکاتبات میتوان این امر را انجام داد ولی در گزارش نویسی دستی بدلیل محدودیت جا در فرم گزارش این امر ممکن نمیباشد . به نظر جنابعالی چه کار باید کرد:
۱- میتوان فقط عدم رعایت بند های مبحث دوازده یا ماده های آین نامه حفاظت کارگاه را نام برد
۲- پیوست گزارش موارد عدم رعایت ایمنی را کامل ذکر کرد
۳- یا اینکه پیشنهاد بهتری دارید لطفا بنده را راهنمایی نمایید
تشکر و سپاس فراوان

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس جان بایستی خودتان فرمی را طراحی کنید شبیه همان نمونه فرم گزارش شهرداری و اندازه قسمت توضیحاتش را بزرگ طراحی کنید و پرینت بگیرید ضمنا اگر حجم نوشتار توضیحاتتان در گزارش زیاد است آنرا در وورد در فرم گزارشتان تایپ کرده و سپس در فلش مموری ذخیره و به دفتر خدمات الکترونیک شهرداری تحویل دهید تا هنگام تایپ ، نق زدن اپراتور دفتر خدمات را نشنوید!
این موارد را بتفصیل در کانال حقوق مهندسی شرح داده ایم .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    مهندس جان بایستی خودتان فرمی را طراحی کنید شبیه همان نمونه فرم گزارش شهرداری و اندازه قسمت توضیحاتش را بزرگ طراحی کنید و پرینت بگیرید ضمنا اگر حجم نوشتار توضیحاتتان در گزارش زیاد است آنرا در وورد در فرم گزارشتان تایپ کرده و سپس در فلش مموری ذخیره و به دفتر خدمات الکترونیک شهرداری تحویل دهید تا هنگام تایپ ، نق زدن اپراتور دفتر خدمات را نشنوید!
    این موارد را بتفصیل در کانال حقوق مهندسی شرح داده ایم .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ