در یک ساختمان که ناظر گاز تاییدیه داده و گاز وصل شده، دریچه تامین هوا در نظر گرفته نشده است. مالک حاضر نیست بگفته ناظر تاسیسات برای تعبیه دریچه تامین هوا عمل کند و صورتجلسه ناظر تاسیسات …

پرسش

با سلام و احترام
در یک ساختمان که ناظر گاز تاییدیه داده و گاز وصل شده، دریچه تامین هوا در نظر گرفته نشده است. مالک حاضر نیست بگفته ناظر تاسیسات برای تعبیه دریچه تامین هوا عمل کند و صورتجلسه ناظر تاسیسات درین مورد را تایید نمیکند. آیا ذکر عدم تعبیه دریچه تامین هوا در موارد ایرادات پایانکار کافی است؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس جان
بایستی این موضوع را هم به ناظر هماهنگ کننده گزارش کنید و رسید بگیرید و هم به سازمان .
شما بعنوان ناظر تاسیسات مکانیکی نبایستی هیچ تائیدیه ای برای پایانکار به این ساختمان بدهید ، اگر ناظر هماهنگ کننده خواست تائیدیه پایانکار بدهد با مسئولیت خودش بدهد ، شما آخرین گزارشتان بایستی اعلام این قبیل تخلفات باشد و ذکر هم بکنید این ساختمان شایستگی دریافت پایانکار را ندارد.

پاسخ ( 1 )

 1. سلام
  مهندس جان
  بایستی این موضوع را هم به ناظر هماهنگ کننده گزارش کنید و رسید بگیرید و هم به سازمان .
  شما بعنوان ناظر تاسیسات مکانیکی نبایستی هیچ تائیدیه ای برای پایانکار به این ساختمان بدهید ، اگر ناظر هماهنگ کننده خواست تائیدیه پایانکار بدهد با مسئولیت خودش بدهد ، شما آخرین گزارشتان بایستی اعلام این قبیل تخلفات باشد و ذکر هم بکنید این ساختمان شایستگی دریافت پایانکار را ندارد.

  بهترین پاسخ
  لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ