در یک ساختمان فرض کنیم ناظر شروع بکار بدهد و بعد از آن به ساختمان سرنزند و مالک عملیات تخریب را به اتمام برساند و بدون اجرای سازه نگهبان و بدون حفظ سپر خاکی شروع به…

پرسش

استاد ارجمند با سلام سوالی از محضرتان داشتم

در یک ساختمان فرض کنیم ناظر شروع بکار بدهد و بعد از آن به ساختمان سرنزند و مالک عملیات تخریب را به اتمام برساند و بدون اجرای سازه نگهبان و بدون حفظ سپر خاکی شروع به خاکبرداری کند (عمق گود ۵ متر) و ناظر زمانی به ساختمان سربزند که عملیات گودبرداری تمام شده و هر لحظه احتمال ریزش گود وجود دارد

در اینصورت اگر ۵ حالت متفاوت ایجاد شود

۱-  ناظر گزارش خارج از موعد میدهد که گودبرداری شده است و سازنده بدون اجرای سازه نگهبان و بدون حفظ سپر خاکی تا عمق ۵ متری گودبرداری کرده است و خطر ریزش گود وجود دارد

۲- ناظر ضمن گزارش به شهرداری از محاسب میخواهد تا متناسب با شرایط موجود نقشه سازه نگهبان ارائه کند و مالک را مجبور به پیگیری از محاسب میکند حتی به سازمان و بازرسی اداره کار هم گزارش میکند

۳- ناظر گزارش را با فعل مضارع به شهرداری مینویسد که سازنده درحال شروع عملیات گودبرداری میباشد ولی نسبت به اجرای سازه نگهبان و پیش نیازهای آن اقدامی انجام نمیدهد

۴- ناظر ضمن انجام اقدامات بند ۲ بطور شفاهی راهکاری درست برای سازنده ارائه میکند ولی سازنده هیچ واکنشی نشان نمیدهد

۵- ناظر ضمن انجام اقدامات بند ۲ بطور کتبی راهکاری درست به سازنده ارائه میکند و سازنده هیچ واکنشی نشان نمیدهد

اگر چنانچه ناظر در پنج حالت مذکور در حال ثبت گزارش در دفتر خدمات باشد و گود ریزش کند (حالت بدبینانه) کدام ناظر در محکمه تبرئه خواهد شد؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

هیچکدام از این گزارشات به تنهایی نمیتواند ناظر را بعد از ریزش گود تبرئه کند .
لیکن اگر گزارشات بندهای ۲ و ۳و ۴ و ۵ پیشنهادیتان را با همدیگر ترکبیب کنید. و اگر اوضاع پلاکهای مجاور را دیدید خیلی خراب است را اعمال بند ۱۴ ماده ۵۵ را هم به شهرداری بکنید و گزارشاتتان را نیز در موعد موثر به شهرداری بدهید ، بنظر من احتمال زیاد در دادگاه تبرئه خواهید شد .

پاسخ ( 1 )

  1. هیچکدام از این گزارشات به تنهایی نمیتواند ناظر را بعد از ریزش گود تبرئه کند .
    لیکن اگر گزارشات بندهای ۲ و ۳و ۴ و ۵ پیشنهادیتان را با همدیگر ترکبیب کنید. و اگر اوضاع پلاکهای مجاور را دیدید خیلی خراب است را اعمال بند ۱۴ ماده ۵۵ را هم به شهرداری بکنید و گزارشاتتان را نیز در موعد موثر به شهرداری بدهید ، بنظر من احتمال زیاد در دادگاه تبرئه خواهید شد .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ