در مورد پایدارسازی گود سوالی داشتم. اگر طراح سازه نحوه گودبرداری را بصورت پلکانی پیشنهاد دهد و ذکر کند بهتر است جهت …

پرسش

با سلام خدمت استاد گرامی. در مورد پایدارسازی گود سوالی داشتم. اگر طراح سازه نحوه گودبرداری را بصورت پلکانی پیشنهاد دهد و ذکر کند بهتر است جهت روش پایدارسازی گود به متخصص ژئو تکنیک مراجعه شود، و مجری خاکبرداری را پلکانی انجام ندهد و هیچ روشی برای تقویت خاک بکار نبرد و گود ریزش کندآیا مسئولیتی متوجه طراح سازه خواهد بود؟ عمق گودبرداری بیش از ۵ متر بوده است.

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام

ببینید پیشنهاد دادن معیار نیست !
مبنا نقشه های مصوب سازه نگهبان است که ضمیمه پروانه ساختمانی است و همچنیین مکاتبات و سایر اسنادی که در هیاتهای کارشناسی رسمی دادگستری ثابت نماید علت ریزش گود طرح ناقص مهندس محاسب بوده باشد ،
در خصوص مراجعه مالک به متخصص ژئو تکنیک طراح سازه میبایستی نتایج مطالعات ژئوتکنیک را در طرح سازه نگهبان خود لحاظ کند ،
در هر حال اگر پس از ریزش گود در هیاتهای کارشناسی ثابت شود نقشه های سازه نگهبان صحیح و جوابگوی پایدار سازی دیواره گود بوده لیکن سازنده و مجری و پیمانکار نقشه ها را درست اجرا نکرده اند مهندس محاسب تبرئه خواهد شد .

پاسخ ( 1 )

 1. سلام
  ببینید پیشنهاد دادن معیار نیست !
  مبنا نقشه های مصوب سازه نگهبان است که ضمیمه پروانه ساختمانی است و همچنیین مکاتبات و سایر اسنادی که در هیاتهای کارشناسی رسمی دادگستری ثابت نماید علت ریزش گود طرح ناقص مهندس محاسب بوده باشد ،
  در خصوص مراجعه مالک به متخصص ژئو تکنیک طراح سازه میبایستی نتایج مطالعات ژئوتکنیک را در طرح سازه نگهبان خود لحاظ کند ،
  در هر حال اگر پس از ریزش گود در هیاتهای کارشناسی ثابت شود نقشه های سازه نگهبان صحیح و جوابگوی پایدار سازی دیواره گود بوده لیکن سازنده و مجری و پیمانکار نقشه ها را درست اجرا نکرده اند مهندس محاسب تبرئه خواهد شد .

  بهترین پاسخ
  لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ