در صورتی که در نقشه های محاسباتی کد ارتفاعی روی فنداسیون مشخص نشده باشد و باتوجه به عمق خاک برداری فنداسیون اجرا شود و ناظر…

پرسش

سلام مهندس
در صورتی که در نقشه های محاسباتی کد ارتفاعی روی فنداسیون مشخص نشده باشد و باتوجه به عمق خاک برداری فنداسیون اجرا شود و ناظر به این مورد توجهی نکند، مسئولیت افزایش ارتفاع ستون ها نسبت به ارتفاع محاسباتی با کیست

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس جان
شما می بایستی کد روی فونداسیون را در مقایسه رقوم کف سازی نقشه های معماری با دتایل های نقشه های سازه بدست آورده و درصورت مغایرت نقشه ها در خصوص رقوم روی فونداسیون که منجر به افزایش ارتفاع ستونها خواهد شد موضوع تخلف را قبل از بتن ریزی فونداسیون گزارش نمائید تا در شورای انتظامی و محاکم قضایی تبرئه گردید .
تا نقشه ها و گزارشات شما مورد بررسی قرار نگیرد نمی توان در مورد افزایش ارتفاع ستونها اظهار نظر کرد که مسئولیت با کیست .

پاسخ ( 1 )

 1. سلام
  مهندس جان
  شما می بایستی کد روی فونداسیون را در مقایسه رقوم کف سازی نقشه های معماری با دتایل های نقشه های سازه بدست آورده و درصورت مغایرت نقشه ها در خصوص رقوم روی فونداسیون که منجر به افزایش ارتفاع ستونها خواهد شد موضوع تخلف را قبل از بتن ریزی فونداسیون گزارش نمائید تا در شورای انتظامی و محاکم قضایی تبرئه گردید .
  تا نقشه ها و گزارشات شما مورد بررسی قرار نگیرد نمی توان در مورد افزایش ارتفاع ستونها اظهار نظر کرد که مسئولیت با کیست .

  بهترین پاسخ
  لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ