در خصوص بازرسی گاز و جلسه پنجم مرگ خاموش در روستاها که اتاق زیر ۱۲ متری داریم و مالک توانایی خرید پکیج و اسپیلت ندارد آیا بخاری برقی می تواند جایگزین شود؟ و نحوه …

پرسش

با سلام خدمت استاد میررضوی عزیزدر خصوص بازرسی گاز و جلسه پنجم مرگ خاموش در روستاها که اتاق زیر ۱۲ متری داریم و مالک توانایی خرید پکیج و اسپیلت ندارد آیا بخاری برقی می تواند جایگزین شود؟ و نحوه درج قانونی بخاری برقی در اتاق فوق چیست؟ آیا تهیه صورتجلسه با حضور مالک و مجری گازکفایت می کند؟؟

 

پاسخ مهندس میررضوی

سلام بنظر من شما بعنوان ناظر گاز اول از همه بایستی برای گرمایش اتاقها قضاوت مهندسی بکنی ، اگر تنها راهی که پیدا کردی فقط بخاری برقی بود آنگاه مستندات آنرا از جمله همین صورتجلسه را تهیه کرده و و بروی آن علاوه بر امضا مالک و مجری گاز حتما میدهی ناظر تک ناظره یا هماهنگ کننده نیز مهر و امضا کند‌.

پاسخ ( 1 )

  1. سلام بنظر من شما بعنوان ناظر گاز اول از همه بایستی برای گرمایش اتاقها قضاوت مهندسی بکنی ، اگر تنها راهی که پیدا کردی فقط بخاری برقی بود آنگاه مستندات آنرا از جمله همین صورتجلسه را تهیه کرده و و بروی آن علاوه بر امضا مالک و مجری گاز حتما میدهی ناظر تک ناظره یا هماهنگ کننده نیز مهر و امضا کند‌.

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ