در جلسه ۸۶ تراک چهارم گفتید که مجری چه اسمش بره تو پروانه و چه نره همین که قرارداد منعقد میکنه مجری محسوب میشه زمان شروع مسئولیت …

پرسش

سلام استاد
شما در جلسه ۸۶ تراک چهارم گفتید که مجری چه اسمش بره تو پروانه و چه نره همین که قرارداد منعقد میکنه مجری محسوب میشه . زمان شروع مسئولیت مجری کی هست؟ مثل مهندس ناظر از زمان شروع پروانه نیست؟

پاسخ  مهندس کامیار میررضوی

اگر اسم مجری در پروانه ساختمانی نباشد ، زمان شروع مسئولیت مجری طبق مفاد مندرج در قراردادش خواهد بود ، حالا هر موقعی که در قرارداد پیش بینی شده است

پاسخ ( 1 )

  1. اگر اسم مجری در پروانه ساختمانی نباشد ، زمان شروع مسئولیت مجری طبق مفاد مندرج در قراردادش خواهد بود ، حالا هر موقعی که در قرارداد پیش بینی شده است

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ