در ارتباط با گذاشتن مدرک تحصیلی برای شرکت های پیمانکاری در صورتیکه شخصی عضو هیئت مدیره باشد (نه مدیر عامل) و به اندازه یک ۱ درصد سهم …

پرسش

سلام جناب مهندس میر رضوی
اول اینکه از زحمات دلسوزانه جنابعالی برای مهندسین عمران تشکر و قدردانی میکنم ان شاالله خداوند در های خیر و برکات دنیا و آخرت را به روی تان بگشاید
دوم در ارتباط با گذاشتن مدرک تحصیلی برای شرکت های پیمانکاری در صورتیکه شخصی عضو هیئت مدیره باشد (نه مدیر عامل) و به اندازه یک ۱ درصد سهم شریک شرکت باشد درصورتیکه شرکت و نفرات اصلی از بانک وام بگیرند بدهی اعضای هیئت مدیره نسبت به باز پرداخت وام دریافتی چگونه است؟ آیا به همان اندازه سهامی که شریک اند هست یا خیر
با سپاس

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس عزیز
در خصوص بدهی به بانکها بابت اخذ تسهیلات و وامها توسط شرکتها ، چنانچه این بدهی به بانکها پرداخت نشود طبق مصوبه شورای عالی بانکها حسابهای بانکی شرکت و مدیر عامل و کلیه اعضای هیات مدیره در تمامی بانکها در کل کشور مسدود می گردد و آنها اجازه اخذ دسته چک و دریافت هیچ وامی از هیچیک از بانکهای کشور اعم از بانکهای دولتی و خصوصی را ندارند!! تا اینکه بدهی آن وام با بانک پرداخت کننده وام تسویه گردد و تسویه آن هیچ ارتباطی به درصد سهم شرکا در شرکت ندارد! میخواهد یکی از هیات مدیره ها کل بدهی را پرداخت کند و یا آنکه همه با هم پرداخت نمایند ، یعنی تا کل وام‌ تسویه نگردد هیچکدام از افراد نامبرده در بالا حسابهایشان از بلک لیست بانکها خارج نخواهد شد .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام مهندس عزیز
    در خصوص بدهی به بانکها بابت اخذ تسهیلات و وامها توسط شرکتها ، چنانچه این بدهی به بانکها پرداخت نشود طبق مصوبه شورای عالی بانکها حسابهای بانکی شرکت و مدیر عامل و کلیه اعضای هیات مدیره در تمامی بانکها در کل کشور مسدود می گردد و آنها اجازه اخذ دسته چک و دریافت هیچ وامی از هیچیک از بانکهای کشور اعم از بانکهای دولتی و خصوصی را ندارند!! تا اینکه بدهی آن وام با بانک پرداخت کننده وام تسویه گردد و تسویه آن هیچ ارتباطی به درصد سهم شرکا در شرکت ندارد! میخواهد یکی از هیات مدیره ها کل بدهی را پرداخت کند و یا آنکه همه با هم پرداخت نمایند ، یعنی تا کل وام‌ تسویه نگردد هیچکدام از افراد نامبرده در بالا حسابهایشان از بلک لیست بانکها خارج نخواهد شد .

    بهترین پاسخ
    انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ