با توجه به اعلام ممنوعیت استفاده از مزایای پروانه اشتغال کارمندان بعضی از ادارات دولتی، توسط وزیر راه، می خواستم بپرسم اگر کسی به …

پرسش

با عرض سلام خدمت استاد عزیز. با توجه به اعلام ممنوعیت استفاده از مزایای پروانه اشتغال کارمندان بعضی از ادارات دولتی، توسط وزیر راه، می خواستم بپرسم اگر کسی به این بخشنامه عمل نکند، آیا مشمول مجازات شورای انتظامی می شود؟ آیا مشمول مجازات دادگاهها نیز می شود؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام متقابل
این تخلف اگر ثابت شود صرفا فقط یک تخلف انتظامی است و در محاکم قضایی برای شما جرمی محسوب نمیگردد .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام متقابل
    این تخلف اگر ثابت شود صرفا فقط یک تخلف انتظامی است و در محاکم قضایی برای شما جرمی محسوب نمیگردد

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ