اینجانب ناظر معماری یک پروژه می باشم که سند ملک و پروانه کار به اسم فرد دیگری غیر از کار فرما می باشد.سوالی که برای من پیش آمده …

پرسش

با سلام و وقت بخیر
اینجانب ناظر معماری یک پروژه می باشم که سند ملک و پروانه کار به اسم فرد دیگری غیر از کار فرما میباشد.سوالی که برای من پیش آمده این است که دستور کارهایی که به کارفرما داده میشه به نام چه کسی نوشته شود؟کارفرما هیچ گونه وکالتی از طرف صاحب سند ندارد و پروژه هم مجری ذیصلاح ندارد که دستور کار را به ایشان تحویل بدهم.از پاسخگویی شما سپاس گزارم.

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس عزیز ، دستور کارها را بایستی اظهار نامه قضایی کنید به مالک ساختمان که البته بهتر است جواز هم بنام او باشد ، آدرس اقامتگاه قانونی مالک برای اظهار نامه قضایی را همان آدرس ساختمان مندرج در جواز ساختمانی ارسال کنید.

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    مهندس عزیز ، دستور کارها را بایستی اظهار نامه قضایی کنید به مالک ساختمان که البته بهتر است جواز هم بنام او باشد ، آدرس اقامتگاه قانونی مالک برای اظهار نامه قضایی را همان آدرس ساختمان مندرج در جواز ساختمانی ارسال کنید.

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ