اگر همسایه درز انقطاع رو رعایت نکرده باشد وظیفه ناظر و مالک ملک جدید چیست؟!

پرسش

سلام مهندس جان شب بخیر وخسته نباشید
یک سوال:
اگر همسایه درز انقطاع رو رعایت نکرده باشد وظیفه ناظر و مالک ملک جدید چیست؟!

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس عزیز
ناظر معماری و ناظر نقشه برداری بایستی کوچک شدن ابعاد زمین و عدم رعایت درز انقطاع را قبل از بتن ریزی فونداسیون به ناظر هماهنگ کننده و شهرداری گزارش نمایند،مالک هم باید برود دادگاه عمومی و از همسایه خودش بدلیل عدم رعایت درز انقطاع شکایت نماید و خسارت بگیرد مثل پرونده هایی که قبلا نمونه هایش را بازخوانی کردیم .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام مهندس عزیز
    ناظر معماری و ناظر نقشه برداری بایستی کوچک شدن ابعاد زمین و عدم رعایت درز انقطاع را قبل از بتن ریزی فونداسیون به ناظر هماهنگ کننده و شهرداری گزارش نمایند،مالک هم باید برود دادگاه عمومی و از همسایه خودش بدلیل عدم رعایت درز انقطاع شکایت نماید و خسارت بگیرد مثل پرونده هایی که قبلا نمونه هایش را بازخوانی کردیم .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ