اگر ناظر در سال ۱۳۹۰ گزارش اتمام داده باشد ولی برگ سبز اتمام نداده باشد و الان به تقاضای مالک بخواهد …

پرسش

اگر ناظر در سال ۱۳۹۰ گزارش اتمام داده باشد ولی برگ سبز اتمام نداده باشد و الان به تقاضای مالک بخواهد برگ سبز بدهد آیا میتواند حق الزحمه این سالها را مطالبه کند؟

 پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان

در چنیین حالتی ناظر بطور توافقی میتواند حق الزحمه نظارت  را از مالک بگیرد ، لیکن اگر کار به شورای انتظامی بکشد آنگاه از نظر شورای انتظامی و سازمان چون ناظر گزارش اتمام عملیات را داده دیگر  حق الزحمه نظارتی برایش تعلق نخواهد گرفت .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام مهندس جان

    در چنیین حالتی ناظر بطور توافقی میتواند حق الزحمه نظارت  را از مالک بگیرد ، لیکن اگر کار به شورای انتظامی بکشد آنگاه از نظر شورای انتظامی و سازمان چون ناظر گزارش اتمام عملیات را داده دیگر  حق الزحمه نظارتی برایش تعلق نخواهد گرفت .

    بهترین پاسخ
    انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ