اگر مشکلی بعد از کندن چاه مطالعات ژئوتکنیک حادث بشه برای شخصی داخل ملک، اگر چاه کنی با مالک باشه باز هم شرکت ژئوتکنیک درصد میگیره؟

پرسش

با سلام. یه سوالی داشتم از خدمتتون. اگر مشکلی بعد از کندن چاه مطالعات ژئوتکنیک حادث بشه برای شخصی داخل ملک، اگر چاه کنی با مالک باشه باز هم شرکت ژئوتکنیک درصد میگیره؟ شما گفتین اگه قراردادی باشه وقتی هیچ قرادادی نیست دیگه چرا باید شرکت درصد بگیره؟ نه دستور کار نه قرارداد  دستور العمل سازمان رو مالک بگیره چاه کن را هم خودش بگیره فقط شرکت نمونه ها رو بگیره از مالک، هیچ دخل و تصرفی در عملیات چاه کنی نداشته باشه

پاسخ  مهندس کامیار میررضوی

بله ، در این صورتی که شما میفرمائید ، شرکت ژئوتکنیک در دادگاه تبرئه خواهد شد ، ولی حواستان باشد ! چاه کندن الزاما نیازمند قرارداد نوشتن نیست ، قرارداد می تواند شفاهی هم باشد .

پاسخ ( 1 )

  1. بله ، در این صورتی که شما میفرمائید ، شرکت ژئوتکنیک در دادگاه تبرئه خواهد شد ، ولی حواستان باشد ! چاه کندن الزاما نیازمند قرارداد نوشتن نیست ، قرارداد می تواند شفاهی هم باشد .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ