اگر فروشنده بعد از اطلاع از عدم موجودی حساب خریدار چک ها را برگشت نمیزد(حتی در مرحله اول)امکان گرفتن حکم به نفعش در محکمه…

پرسش

فرمودید اگر فروشنده بعد از اطلاع از عدم موجودی حساب خریدار چک ها را برگشت نمیزد(حتی در مرحله اول)امکان گرفتن حکم به نفعش در محکمه بود.نمیفهمم چرا؟ مگر این امر در اصل قضیه تفاوتی ایجاد میکند؟به هر حال ثمن معامله چک بوده و دریافت این ثمن در همان مجلس به تایید طرفین رسیده است.خوب پس دگر برگشت زدن یا نزدن چه تاثیری در حال این ثمن رد و بدل شده دارد؟ممنون میشم تنویر بفرمایید.

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام مهندس جان
همانطور که در همان جلسه نیز گفتیم برگشت نزدن چکها بدین معنا میباشد که فروشنده ثمن را از خریدار مطالبه نکرده است و عملا بدین معنا میباشد که هیچ پولی بین طرفین نه تنها رد و بدل نشده بلکه حتی تقاضا هم نشده و اگر وکیل فروشنده برای قاضی بتواند درست استدلال اقامه کند احتمال آن زیاد است که بتواند مبایعه نامه را فسخ نماید ، صرفا احتمالش زیاد است !
علم حقوق یک “علم معلق” است و بستگی زیادی به نحوه اقامه دلیل و استدلال و تحصیل دلیل اصحاب دعوی در نزد قاضی در محکمه دارد .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام مهندس جان
    همانطور که در همان جلسه نیز گفتیم برگشت نزدن چکها بدین معنا میباشد که فروشنده ثمن را از خریدار مطالبه نکرده است و عملا بدین معنا میباشد که هیچ پولی بین طرفین نه تنها رد و بدل نشده بلکه حتی تقاضا هم نشده و اگر وکیل فروشنده برای قاضی بتواند درست استدلال اقامه کند احتمال آن زیاد است که بتواند مبایعه نامه را فسخ نماید ، صرفا احتمالش زیاد است !
    علم حقوق یک “علم معلق” است و بستگی زیادی به نحوه اقامه دلیل و استدلال و تحصیل دلیل اصحاب دعوی در نزد قاضی در محکمه دارد .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ