اگر ازمایش ۲۸ روزه بتن سقف طبقه دوم جواب ندهد و مالک اصرار بر انجام بتن ریزی ستون های بالای آن سقف را داشته باشد تکلیف چیست!؟! نحوه…

پرسش

سلام دوباره اقای مهندس عزیز. استاد ارجمند برای مثال اگر ازمایش ۲۸ روزه بتن سقف طبقه دوم جواب ندهد و مالک اصرار بر انجام بتن ریزی ستون های بالای آن سقف را داشته باشد تکلیف چیست!؟! نحوه ارایه تخلف به سازمان های مربوط چگونه است و آیا باید دستور توقف کار دهیم یا خیر!؟ سپاسگزارم

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس جان
در این قبیل موارد ناظر بایستی اولا در گزارش سقف طبقه دوم ذکر کند که تائید بتن سقف طبقه دوم منوط به نتایج آزمایشات بتن میباشد ، ثانیا بعد از آنکه نتایج بتن جواب نداد ناظر بایستی برای سقف طبقه دوم عدم استحکام را گزارش کند و تائید استحکام آنرا منوط به اجرای نقشه های جدید مقاوم سازی مورد تائید محاسب نماید ،
 در خصوص بتن ریزی ستونها به نظر من ناظر نبایستی ادامه عملیات ساختمانی را منوط به نتایج آزمایشات بتن نماید و کار مردم را متوقف کند بلکه بایستی بگذارد کار ساختمانی ادامه یابد و درصورت ضعف در کیفیت بتن ، مهندس ناظر بایستی تقاضای  مقاوم سازی از مالک‌و محاسب نماید و اگر ناظر گزارشاتش را درست داده باشد این تقاضا او خارج از موعد نخواهد بود و آثار انتظامی و حقوقی برایش ندارد .

پاسخ ( 1 )

 1. سلام
  مهندس جان
  در این قبیل موارد ناظر بایستی اولا در گزارش سقف طبقه دوم ذکر کند که تائید بتن سقف طبقه دوم منوط به نتایج آزمایشات بتن میباشد ، ثانیا بعد از آنکه نتایج بتن جواب نداد ناظر بایستی برای سقف طبقه دوم عدم استحکام را گزارش کند و تائید استحکام آنرا منوط به اجرای نقشه های جدید مقاوم سازی مورد تائید محاسب نماید ،
  در خصوص بتن ریزی ستونها به نظر من ناظر نبایستی ادامه عملیات ساختمانی را منوط به نتایج آزمایشات بتن نماید و کار مردم را متوقف کند بلکه بایستی بگذارد کار ساختمانی ادامه یابد و درصورت ضعف در کیفیت بتن ، مهندس ناظر بایستی تقاضای مقاوم سازی از مالک‌و محاسب نماید و اگر ناظر گزارشاتش را درست داده باشد این تقاضا او خارج از موعد نخواهد بود و آثار انتظامی و حقوقی برایش ندارد .

  بهترین پاسخ
  لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ