اگر ابعاد تراس در اجرا بیشتر از نقشه ها شده باشه اما در نهایت مساحت بنا تغییری نکرده باشه و در حال حاضر عملیات ساختمانی به پایان رسیده،برای…

پرسش

سلام آقای مهندس میر رضوی و سپاس از کانال خوب و مفیدتون،اگر ابعاد تراس در اجرا بیشتر از نقشه ها شده باشه اما در نهایت مساحت بنا تغییری نکرده باشه و در حال حاضر عملیات ساختمانی به پایان رسیده،برای گزارش پایان کار باید اختلاف ابعاد رو بنویسم ؟چون زودتر گزارش نشده، برای ناظر مشکل ساز خواهد بود یا خیر؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
مهندس جان این تخلف را بایستی گزارش کنید ولو خارج از مورد و در مرحله نازک کاری و اتمام عملیات ، زیرا شهرداری پس از بازدید پایانکار می تواند بابت عدم گزارش تخلف فوق از شما به شورای انتظامی شکایت کند و شما مجازات سنگین شوید ، ولی اگر شما گزارش کرده باشید در دفاع از خود می توانید بگوئید تخلف فوق را اعلام کرده اید ولی جرم شما فقط اعلام خارج از موعد خواهد بود که مجازاتش کمتر است نه عدم اعلام تخلف که مجازات بیشتری دارد .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    مهندس جان این تخلف را بایستی گزارش کنید ولو خارج از مورد و در مرحله نازک کاری و اتمام عملیات ، زیرا شهرداری پس از بازدید پایانکار می تواند بابت عدم گزارش تخلف فوق از شما به شورای انتظامی شکایت کند و شما مجازات سنگین شوید ، ولی اگر شما گزارش کرده باشید در دفاع از خود می توانید بگوئید تخلف فوق را اعلام کرده اید ولی جرم شما فقط اعلام خارج از موعد خواهد بود که مجازاتش کمتر است نه عدم اعلام تخلف که مجازات بیشتری دارد .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ