اخیرا نظام مهندسی در اطلاعیه ای صدور شناسنامه فنی و ملکی را قبل از پایان کار الزامی دانسته است. در مورد پروژه های کوچک…

پرسش

با سلام خدمت استاد گرامی .
اخیرا نظام مهندسی در اطلاعیه ای صدور شناسنامه فنی و ملکی را قبل از پایان کار الزامی دانسته است. در مورد پروژه های کوچک در تهران که مجری در پروانه معرفی نمیشود آیا صدور شناسنامه فنی و ملکی باید توسط مهندس ناظر تکمیل گردد؟ آثار و تبعات تکمیل این شناسنامه فنی و ملکی برای ناظر چه خواهد بود.

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام

مهندس جان ببینید اگر شهرداری موقع دادن پایانکار ، اخذ شناسنامه فنی و ملکی را برای مالک الزامی نداند شما هم بعنوان ناظر نیز عملا الزامی برای اینکار برایتان وجود نخواهد داشت .

لیکن حواستان باشد اگر ساختمانی از ابتدا مجری ذیصلاح نداشته باشد و شهرداری منطقه مربوطه شناسنامه فنی و ملکی را برای صدور پایانکار الزامی بداند و مالک نیز حاضر نشود برای شناسنامه فنی و ملکی ، مجری ذیصلاح حتی صوری اختیار کند آنگاه شما بعنوان ناظر هرگز تائیدیه به شهرداری برای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را نبایستی بدهید ! چون در صورت بروز حوادث جانی و مالی در زمان بهره برداری ، بدلیل تائید شناسنامه فنی و ملکی ، مسئولیت مجری ذیصلاح در محاکم قضایی نیز بر دوش شما خواهد افتاد .

توجه بفرمائید دادن تائیدیه پایانکار بدون وجود ” مجری ذیصلاح “اشکالی برای ناظر ندارد! چونکه در زمان بهره برداری ناظر در چهار چوب مسئولیت مهندس ناظر میبایستی جوابگو محاکم قضایی باشد و مسئولیت عدم حضور مجری ذیصلاح طبق رویه های موجود محاکم قضایی عملا بر عهده مالک خواهد بود .

پاسخ ( 1 )

 1. سلام
  مهندس جان ببینید اگر شهرداری موقع دادن پایانکار ، اخذ شناسنامه فنی و ملکی را برای مالک الزامی نداند شما هم بعنوان ناظر نیز عملا الزامی برای اینکار برایتان وجود نخواهد داشت .
  لیکن حواستان باشد اگر ساختمانی از ابتدا مجری ذیصلاح نداشته باشد و شهرداری منطقه مربوطه شناسنامه فنی و ملکی را برای صدور پایانکار الزامی بداند و مالک نیز حاضر نشود برای شناسنامه فنی و ملکی ، مجری ذیصلاح حتی صوری اختیار کند آنگاه شما بعنوان ناظر هرگز تائیدیه به شهرداری برای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را نبایستی بدهید ! چون در صورت بروز حوادث جانی و مالی در زمان بهره برداری ، بدلیل تائید شناسنامه فنی و ملکی ، مسئولیت مجری ذیصلاح در محاکم قضایی نیز بر دوش شما خواهد افتاد .
  توجه بفرمائید دادن تائیدیه پایانکار بدون وجود ” مجری ذیصلاح “اشکالی برای ناظر ندارد! چونکه در زمان بهره برداری ناظر در چهار چوب مسئولیت مهندس ناظر میبایستی جوابگو محاکم قضایی باشد و مسئولیت عدم حضور مجری ذیصلاح طبق رویه های موجود محاکم قضایی عملا بر عهده مالک خواهد بود .

  بهترین پاسخ
  انتخاب به عنوان بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ