پرسش
[vc_row][vc_column][vc_column_text]سلام استاد. فرض کنید پروانه ساختمانی به نام شخص الف صادر میشود و سپس قبل از اجرای عملیات ساختمانی و یاد در حین انجام عملیات ساختمانی سند زمین به نام شخص ب انتقال صورت میگیرد ولی پروانه همچنان به نام ...
ادامه خواندن

پرسش
[vc_row][vc_column][vc_column_text]سلام استاد اوقاتتون خوش. پروانه ساختمانی صادر شده و مالک برای من آورده ولی در پایان پروانه ۴۸ بند اضافه شده که در انتها نوشته شده در دفتر خانه به تائید ناظر رسیده در حالیکه من ی همچین مواردی را ...
ادامه خواندن

پرسش
[vc_row][vc_column][vc_column_text]سلام استاد در جلسه فکر کنم ۹۰ یا ۹۱ بود، فرمودین اگر ساختمانی در حوزه اشتراک نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی ساخته شود ، "میتوان" پروانه از شهرداری اخذ کرد، آیا این "میتوان" به معنای آن است که میتوان دریافت ...
ادامه خواندن