پرسش
[vc_row][vc_column][vc_column_text] پاسخ مهندس میررضوی سلام مهندس جان حتما میبایستی این مغایرت را قبل از بتن ریزی فونداسیون به شهرداری گزارش کنید و درخواست اصلاح این مغایرت را بخواهید . در این قبیل مغایرتهای ابعادی اولویت با ابعاد مندرج در پروانه ساختمانی است .[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
ادامه خواندن