پرسش
درصورتی که ساختمان از لحاظ فنی ایراد داشته باشد و نامه جهت متوقف کردن ادامه کار تا اصلاح رفع فنی به دهیاری بزنیم ودهیارهمکاری نکند تکلیف چیست؟ پاسخ مهندس کامیار میررضوی سلام توصیه مینمایم بابت ایرادات فنی دستور توقف ندهید ! بلکه ...
ادامه خواندن