پرسش
سوال بنده در مورد اتمام تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی ملک است و تکلیف ناظری که اسمش توی پروانه ست هست. پاسخ مهندس کامیار میررضوی سلام اگر تاریخ پروانه ساختمانی تمام شود ناظر می بایستی این موضوع را به شهرداری گزارش کند و ...
ادامه خواندن