پرسش
اگر ناظر در سال ۱۳۹۰ گزارش اتمام داده باشد ولی برگ سبز اتمام نداده باشد و الان به تقاضای مالک بخواهد برگ سبز بدهد آیا میتواند حق الزحمه این سالها را مطالبه کند؟  پاسخ مهندس کامیار میررضوی سلام مهندس جان در چنیین حالتی ...
ادامه خواندن