پرسش
یه شرکتی در زمینه غرفه سازی نمایشگاه فعالیت داره که برایه هر غرفه مهر ناظر میخواد ، میخواستم بدونم مهر بزنم براشون مشکلی نیست؟ پاسخ مهندس کامیار میررضوی سلام آنگاه چنانچه حادثه ای اعم از سازه ای یا تاسیساتی برای آن غرفه ها ...
ادامه خواندن