پرسش
سلام مهندس.سال جدید رو به شما تبریک عرض میکنم .... هستم ناظر ساختمانهای بنیاد مسکن یه سوالی داشتم من ناظر یک ساختمانی در روستا هستم که صاحب کار در حین اجرای عملیات ارماتور بندی فنداسیون کف یه نفر از خواهر های ...
ادامه خواندن